Mikropriedų dozavimo įranga

TECHNOLOGINIS PROCESO APRAŠYMAS

Birių produktų dozatorius yra skirtas atskirų komponentų dozavimui-maišymui į bendrą terpę ar bazinį produktą. Svėrimo ir dozavimo procesas yra valdomas programuojamo loginio valdiklio. Pastarasis įrenginys užtikrina tikslų svėrimą bei tolygų įterpiamų komponentų pasiskirstymą produkte.
Dozatorius vienu metu gali dozuoti-sverti iki x-ių atskirų komponentų. Nepertraukiamam darbui kiekvieno produkto talpykla talpina iki x kg produkto.
Dozavimas atliekamas pagal pasirinktą algoritmą. Kiekvienas produktas pasirenkamas pagal poreikį, jo išeiga yra valdoma valdikliu.
Pagrindinės dozatoriaus veikimo galimybės:

  • reguliuojama kiekvieno komponento dozė (išeiga);
  • pasirenkamas kiekvieno komponento eiliškumas;
  • reguliuojamas įterpiamo produkto padavimo greitis;
  • žaliavos kiekio indikacija;
  • gedimų indikacija;
  • galimybė dozatorių jungti į bendrą gamybos valdymo procesą.

Dozatorius, turintis pvz. 4-ias skirtingų žaliavų talpyklas įgalina į pagrindinį produktą įterpti keturis skirtingus komponentus. Kiekviena talpykla yra numeruota ir yra skirta talpinti atskirą komponentą.

Dozatoriaus veikimo principas:
1. Esant užpildytoms žaliavos talpoms, valdiklio ekrane rodomas faktinis žaliavos esančios konkrečioje talpoje kiekis.
2. Ekrane esančių mygtukų pagalba galima pasirinkti kurie komponentai bus įterpiami. Šiuo atveju tai įmanoma neatsižvelgiant į eiliškumą. Pvz.: gali būti įterpiami komponentai tik iš 1-os ir 4-os talpos. Pasirinkite norimą kombinaciją.
3. Nustačius komponentų sudėtį (pasirinkus reikiamus komponentus), valdiklis automatiškai parenka svėrimo greitį. Šį veiksmą valdiklis atlieka įvertindamas įterpiamų komponentų išeigą bendrajai masei. Tai ypač svarbu, nes parenkama tokia kombinacija pagal kurią maišymo seka parenkama tokia, kad komponentai maišomi sekančiai: Pagal būsimą komponentų išeigą automatiškai parenkamas jų įterpimo greitis, o tai reiškia, kad visi
pasirinkti komponentai bus sumaišyti į bendrą terpę per tą patį laiko tarpą. Čia įvertinus dozes, mažesnė dozė yra įterpiama į didesnę dozę, o bendras įterpimo greitis yra didžiosios dozės įterpimo greitis. Mažesnio kiekio komponentas įterpiamas į didesnio kiekio komponentą kas būtina geram, tolygiam pasiskleidimui ir išsimaišymui. Atsižvelgiant į tai, kad didesnis kiekis yra prioritetinis kiekis, tad visi kiti komponentai įterpiami taip, kad jų įterpimo laikas neviršija vieno paties didesnės dozės komponento įterpimo laiko. Dozatorius gali būti jungiamas į bendrą sistemą su gamybos valdymo procesais. Tam numatyta jungtis ETHERNET bei MODBUS protokolais. Valdiklio ekrane pastoviai indikuojamas komponentų likučio kiekis, o esant sekančios įkrovos
nekompelktiškumui, valdiklis parodo minimą trūkumą ir procesą stabdo. Ekrane parodoma kurio komponento trūkstama.

Pradžia   |   Atlikti darbai   |   Naujienos   |   Kontaktai
© 2009 Visos teisės saugomos UAB "Milviteka"           Turinio valdymo sistema easywebmanager