Parama žalioms inovacijoms

Parama žalioms inovacijoms

UAB „Milviteka“ ne tik kuria ir gamina pramonines mašinas, įrangą ir gaminius įvairioms pramonės šakoms, bet ir daugelį metų prie savo pagrindinės veiklos mašinų gamybos srityje plėtoja ozonavimo sistemų kūrimą, ozono dujų generatorių gamybą, diegia praktinius šių dujų pritaikymo metodus ir technologijas. Siekdami išlikti konkurencingi ir patenkinti specifinius maisto pramonės poreikius nuolat ieškome naujų sprendimų. Dėl to 2015 m. gegužės 7 d. pradėjome vykdyti projektą „Ozono technologijos žalioms inovacijoms“, kurio metu sukurta nauja technologija klientams leis pagerinti produkcijos kokybę sumažinant produktų cheminę, pesticidų bei mikrobiologinę taršą, technologinių procesų neigiamą poveikį aplinkai, sutaupyti resursų ir išlaidų, siekti veiklos efektyvumo didinant darbo našumą. Planuojama projekto pabaiga – 2016 m. balandis. Į projektą planuojama investuoti daugiau nei 0,5 mln. Eur, pagal Žaliosios pramonės inovacijų programą įmonei skirtas iki 45 proc. finansavimas.

Projektas „Ozono technologijos žalioms inovacijoms“ (projekto kodas NOR-LT09-ŪM-01-K-03-007) remiamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą.