UAB „MILVITEKA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB „MILVITEKA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB „MILVITEKA“ įgyvendino projektą bendrovės konkurencingumo didinimui. Pagrindinis projekto uždavinys buvo naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra. Projekto metu dalyvauta 4 tarptautinėse parodose Latvijoje,Suomijoje, Vokietijoje. Jose buvo pristatyta bendrovė ir jos gaminama produkcija. Projekto įgyvendinimas prisidės prie eksporto ir bendros apyvartos didėjimo, įmonės konkurencingumo augimo ir tolimesnės verslo plėtros. Projekto pradžia – 2018 m. lapkritis, pabaiga – 2021 m. birželis. Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0023 „UAB „MILVITEKA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ dalinai finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 20 736 EUR finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.